Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Yazısı

Yazı Boyutu
  • a
  • a
  • a
Okuma Modu

Beykoz İlçesi , Görele Mahallesi, 147 ada, 12 nolu parsel ve yola ilişkin "Eğitim Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nın Bakanlık Makamı'nın 09/07/2019 tarih ve 160435 sayılı OLUR'u ile 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 109. Maddesi uyarınca tadilen onaylanmış ve Başkanlığımız ilan panosunda 13/09/2019 - 12/10/2019 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.